VOLAJTE  0905 582 292   E-MAIL  kurzy@viatellacademy.sk

 Slovensky   EnglishLektori našej spoločnosti sú


Eva

 

Lektor anglického jazyka, ktorý je zároveň aj koordinátorom vzdelávacieho procesu. Má za sebou viacročnú prax v jazykových školách. Zameriava sa na prípravné kurzy na maturity a kurzy pre dospelých. Dokáže študentom otvoriť ústa a odbúrať strach z používania cudzieho jazyka, čo využíva hlavne na konverzačných hodinách. Aj ten najhanblivejší a najbojazlivejší študent začne rozprávať anglicky. Je výborná v práci s cudzincami, ktorých učí angličtinu po anglicky.

Soňa

 

Učiteľ v odbore anglický jazyk a literatúra s viacročnou praxou aj na pozícii lektora anglického jazyka v jazykových školách. Niekoľkomesačný pobyt v USA a láska k angličtine z nej robia vynikajúcu motivátorku, ktorá v študentoch vzbudí hlbší záujem o angličtinu.
Lektorka s veľmi príjemným vystupovaním, milá, nápomocná a zároveň prísna na študentov, ktorí pod jej vedením vykazujú výborné výsledky a pociťujú výrazné zlepšenie. Špecializuje sa na kurzy dospelých a prípravu na certifikáty.

Erika

 

Lektor anglického jazyka zo skúsenosťami z pobytu vo Veľkej Británii. Vyznačuje sa obrovskou trpezlivosťou a pochopením pre každú vekovú kategóriu študentov. Dokáže upútať študentov a na hodinách angličtiny u nej nikdy nie je nuda. Je veľmi svedomitá a dôsledná, čo motivuje aj jej študentov. Na hodinách je vždy usmiata a do svojej práce vkladá celé svoje srdce. Zameriava sa na prácu s najmenšími detičkami a vo večerných kurzoch si zasa získava spokojných študentov z radov dospelých.

Tereza

 

Lektor anglického jazyka so solídnymi základmi získanými na gymnáziu v Nových Zámkoch a neskôr rozšírených na Jazykovej škole Palisády v Bratislave. Skúsenosti výuky študentov získala na základných školách v Bratislave, ako aj individuálnou výukou na súkromnej jazykovej škole.  Lásku a záujem o angličtinu si utvrdila pobytom vo Veľkej Brtitánii, kde taktiež ukončila kurz English Language as a Foreign Language na pobočke Cambridge University v Manchestri s certifikatom CPE.
Svoje skúsenosti, prax a využitie jazyka si prehĺbila 20 ročným životom vo Veľkej Británii a Austrálii, čo z nej vytvorili vynikajúcu lektorku na konverzačné hodiny, kde často objasní rozdiely medzi výukovou a každodennou angličtinou. Je vhodnou lektorkou na objasnenie štýlu vyjadrovania sa a zvýraznením rozdielov použitia anglického jazyka v rôznych krajinách. Takisto sa ale nebojí klasickej výučby zameranej na začiatočníkov a mierne pokročilých.

Saška

 

Vyštudovaná učiteľka anglického jazyka, ktorá s radosťou odovzdáva svoje vedomosti ľuďom. Vyznačuje sa veľkou trpezlivosťou. Na hodinách to nie je len “suché” učenie sa angličtiny, ale sa so študentami veľa rozpráva a oni si tak rozširujú obzory aj o svete a konverzujú o rôznych zaujímavých témach. Medzi jej silné stránky patria trpezlivosť, ústretovosť a pozitívny prístup, vďaka ktorým hodiny prebiehajú v uvoľnenej atmosfére. Vďaka tomu sa pre ňou nehanbí žiadne dieťa, ale ani dospelý študent.

Karolína

 

Lektorka anglického jazyka a zároveň študentka na vysokej škole odbor Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry. Jej láska k angličtine a k deťom z nej robí jedinečnú učiteľku, ktorá má pochopenie pre každého študenta. Taktiež dbá aj na zábavnú formu učenia, prostredníctvom ktorej sa žiaci s dobrou náladou a smiechom naučia anglický jazyk. Každé dieťa sa teší na jej hodinu, pretože ňou obmieňa ich stereotyp v škole. Je trpezlivá a nemá žiadny problém nájsť vhodnu cestičku ku každému dieťaťu.

Vivien

 

Mladá ale spoľahlivá a nadšená lektorka angličtiny. Úprimnosť a poctivosť je pre ňu prirodzená a aj u žiakov si ju cení. Študentov sa snaží namotivovať a podporiť ich, aby dosiahli svoje ciele. Má pozitívny prístup k učeniu a napĺňa ju radosťou, ak môže prispieť svojou snahou a pomôcť žiakom zdokonaľovať sa. Snaží sa učiť študentov zábavným a zaujímavým spôsobom, čo ocenia hlavne deti, ale aj dospelí študenti.

Anikó

 

Vždy optimisticky naladená a energická lektorka angličtiny. Žila vyše 8 rokov v Londýne, kde absolvovala 3-ročné štúdium ako teaching assistant a súbežne pracovala v montessori škole v Chiswicku. Zručnosti s deťmi s poruchami učenia nadobudla ako teaching assistant a psychological support teacher na základnej škole v Kensingtone. Zahraničnú kariéru ukončila niekoľkomesačným pracovným pobytom v Sydney. Skvelá je v práci aj s malými deťmi aj dospelými firemnými klientami. Snaží sa rozhovoriť aj veľmi tichého a hanblivého študenta. Do hodín vkladá maximum a študenti oceňujú humorné príklady z reálneho života, úsmevné presľapy z jej začiatkov v zahraničí. Hodiny spestruje podľa úrovne študentov aj slangovými a idiomatickými výrazmi, príkladmi z bežného života Angličanov.

Silvia

 

Lektorka talianskeho jazyka, ktorá nadobudla jazykové skúsenosti už počas strednej školy ako absolventka odbornej šesťmesačnej praxe v Taliansku. Praktická skúsenosť a zanietenosť k jazykom ju priviedla k ich štúdiu na vysokej škole v Nitre v odbore Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a talianskeho jazyka a literatúry. Ku každému študentovi pristupuje s trpezlivosťou individuálne podľa jeho potrieb. Každú hodinu sa snaží pripraviť čo najzaujímavejšie a najkreatívnejšie prostredníctvom videí, piesní, hier, zaujímavých komunikačných aktivít s pridaním autentických zážitkov a informácií. Jej trpezlivosť pochvália úplní začiatočníci, mierne pokročilí, či pokročilí študenti.

Ivona

 

Lektorka nemeckého jazyka s viacročnými skúsenosťami v jazykových školách. Nemčinu vyučuje klasickým spôsobom a snaží sa prispôsobiť náplň hodiny podľa potrieb študentov. Neúnavne hľadá cesty, ako u študentov odbúrať strach z hovorenia. Snaží sa nájsť body, ktoré sú pre študenta dôležité, čo má rád a cez tieto body ho dostať k tomu, aby sa nebál hovoriť a začal na hodinách komunikovať. Keďže žila vo Švajčiarsku a okúsila aj život v Nemecku, hlavne v Bavorsku, dokáže študentom priblížiť mnohotvárnosť nemeckého jazyka použitím zaujímavostí a reálnych príkladov zo života.

Gyöngyi

 

Skromná a neskutočne milá lektorka španielčiny, ktorá tento jazyk vyučuje už 16 rokov. Niekoľko rokov žila v Strednej Amerike. Absolvovala jazykové kurzy priamo v Španielsku. Španielsky jazyk ju zaujal svojou krásou, temperamentnosťou a vášňou. Rada cestuje, spoznáva nové miesta, ľudí, kultúru, miestne zvyky. Pri vyučovaní sa snaží využiť skúsenosti zo svojich pobytov v zahraničí a „nakaziť“ svojich žiakov pocitom celoživotnej lásky k španielčine.

 

 

Výber lektora je v kompetencii koordinátora vzdelávacieho procesu.