VOLAJTE  0905 582 292   E-MAIL  kurzy@viatellacademy.sk

 Slovensky   English



Lektori našej spoločnosti sú


Eva

 

Lektor anglického jazyka, ktorý je zároveň aj koordinátorom vzdelávacieho procesu. Má za sebou viacročnú prax v jazykových školách. Zameriava sa na prípravné kurzy na maturity a kurzy pre dospelých. Dokáže študentom otvoriť ústa a odbúrať strach z používania cudzieho jazyka, čo využíva hlavne na konverzačných hodinách. Aj ten najhanblivejší a najbojazlivejší študent začne rozprávať anglicky. Je výborná v práci s cudzincami, ktorých učí angličtinu po anglicky.

Soňa

 

Učiteľ v odbore anglický jazyk a literatúra s viacročnou praxou aj na pozícii lektora anglického jazyka v jazykových školách. Niekoľkomesačný pobyt v USA a láska k angličtine z nej robia vynikajúcu motivátorku, ktorá v študentoch vzbudí hlbší záujem o angličtinu.
Lektorka s veľmi príjemným vystupovaním, milá, nápomocná a zároveň prísna na študentov, ktorí pod jej vedením vykazujú výborné výsledky a pociťujú výrazné zlepšenie. Špecializuje sa na kurzy dospelých a prípravu na certifikáty.

Martina

 

Lektor anglického jazyka s praxou na jazykových školách. Má za sebou viacročný pobyt v USA. Svojimi skúsenosťami dokáže študentov upútať a motivovať k štúdiu. Je trpezlivá a ochotná pomáhať, až kým si študenti neosvoja potrebné vedomosti. Plne sa realizuje pri práci s teenagermi, ale aj dospelí študenti s radosťou navštevujú jej hodiny, ktoré spestruje extra aktivitami a príkladmi zo života.

Erika

 

Lektor anglického jazyka zo skúsenosťami z pobytu vo Veľkej Británii. Vyznačuje sa obrovskou trpezlivosťou a pochopením pre každú vekovú kategóriu študentov. Dokáže upútať študentov a na hodinách angličtiny u nej nikdy nie je nuda. Je veľmi svedomitá a dôsledná, čo motivuje aj jej študentov. Na hodinách je vždy usmiata a do svojej práce vkladá celé svoje srdce. Zameriava sa na prácu s najmenšími detičkami a vo večerných kurzoch si zasa získava spokojných študentov z radov dospelých.

Patrik

 

Lektor anglického jazyka so skúsenosťami z pobytov vo Veľkej Británii a v USA. Jeho tvorivý a zodpovedný prístup, príjemný vzhľad a ochota pomôcť sú známkou jeho profesionality. Hodiny s ním majú radi aj školáci aj dospelí, pretože ich motivuje, aby zo seba vydali maximum. Je výborný aj so staršou generáciou, ktorú trpezlivo zasväcuje do pravidiel a výnimiek anglického jazyka.

 

 

Výber lektora je v kompetencii koordinátora vzdelávacieho procesu.